Klasična muzika unapred i unazad – muzički palindromi

O palindromnoj formi u muzici govori se u slučaju kada se pojedine stavke muzičkog dela udvoje toliko simetrično da druga polovina dela predstavlja obrnuto kretanje prve. Način građenja muzičkog komada zasnovan na ponavljanju odlomaka obrnutim redosledom, tako da ukupna forma bude simetrična naziva se forma svoda. (Arch form). Muzički se palindromi pojavljuju kako u klasičnoj […]


Current track

Title

Artist